Q : เรื่องเรียนปรับพื้นฐาน

วันเรียนปรับพื้นฐานเรียนถึงกี่โมง เรียนที่มหาลัยหรือที่บ้าน ถ้าไปมหาลัยต้องแต่งชุดอะไรไปคะรับ ขอรายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐานหน่อยครับ

โดย : พลรักษ์ จันทรัตน์เจริญ ถามเมื่อ 2022-06-08 09:18:07

A :

การเรียนปรับพื้นอยู่ที่แต่ละคณะ สามารถสอบถามข้อมูลไปที่คณะได้ครับ

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-06-08 09:36:01

Q : ปิดเทอมวันไหนคะ

ปิดเทอมวันไหนค่ะ

โดย : THERDTHUM SANGKHAPHANTHANON ถามเมื่อ 2022-05-25 16:20:12

A :

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลในปฏิทินการศึกษาครับ
ปฏิทินการศึกษา 2564

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-05-25 16:45:40

Q : เรียนปรีบพื้นฐานต้องเรียนทุกคนทุกคณะทุกสาขามั้ยคะ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะ

โดย : พัชราภรณ์ ถามเมื่อ 2022-04-30 04:12:15

A :

นักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นมีดังต่อไปนี้ครับ
ระดับปริญญาตรี
- หลักสูตร 4 - 5 ปี
- หลักสูตรต่อเนื่องคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-05-25 16:43:44

Q : เรียนปรับพื้นฐานต้องเรียนทุกคนทุกคณะทุกสาขามั้ยคะ

ต้องดูรายละเอีนดเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับ

โดย : ถามเมื่อ 2022-04-30 04:10:18

A :

นักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นมีดังต่อไปนี้ครับ
ระดับปริญญาตรี
- หลักสูตร 4 - 5 ปี
- หลักสูตรต่อเนื่องคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-05-25 16:43:30

Q : เรื่องการศึกษาต่อ

อยากทราบว่า จบจากปวส.ที่อื่น แล้วต่อหลักสูตรป.ตรีเทียบโอนของวิศกรรมโยธา ต้องศึกษากี่ปีครับ 

โดย : คณิน คนึงเนตร ถามเมื่อ 2022-03-23 15:35:48

A :

จำนวนปีที่เรียนจะทราบหลังจากนำรายวิชาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ไปเทียบโอนกับคณะก่อนครับ

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-05-25 16:46:30

Q : เรียนวิศวะโยธา ภาคเสาร์ อาทิตย์ 4 ปี

เราจบ ปวสไฟฟ้า จะเข้าเรียนวิศวะโยธาได้มั่ยค่ะ แล้วยังเปิดรับเข้าเรียนอยู่ป่าวค่ะ

โดย : จูฑาลักษณ์ เข็มเพ็ชร ถามเมื่อ 2022-03-18 13:55:11

A :

ใช้วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า สมัครเรียนต่อ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ได้ครับ

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-05-25 16:47:49

Q : ขอวุฒิ ปวส. ปีการศึกษา 2553

สอบถามค่ะ ถ้าต้องการขอวุฒิ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จบไปเมื่อปี พ.ศ.2553 สามารถติดต่อขอรับได้มั้ยคะ

โดย : น.ส.บุณฑริก จันทร์หอม ถามเมื่อ 2021-11-23 11:55:51

A :

สามารถติดต่อสอบถามสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตามเบอร์นี้ครับ
035324179,0642982418

โดย : phakdee.r เมื่อ 2021-11-23 12:09:51

Q : ถ้าลงเรียน2ตัว หน่วยกิตเท่ากับ6หน่วยกิต แล้วถ้าเกรดเฉลี่ยที่บงเรียนไปได้น้อยหรือติดFจะโดนรีไทน์ไหมคะ แล้วอยากทราบว่าเกรดเฉลี่ยต่อเทอมหรือเกรดเฉลี่ยรวมต้องเท่าไหร่ถึงจะไม่โดนรีไทน์

โดย : น.ส.นาริศรา ศิริเจริญพร ถามเมื่อ 2021-11-09 15:37:11

A :

1. ลงทะเบียนเรียน มีหน่วยกิตสะสมเกิน 60 หน่วยกิต ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.50
2. ลงทะเบียนเรียนครบแล้ว ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

โดย : phakdee.r เมื่อ 2021-11-23 12:52:25

Q : การรับรหัสผ่านใข้งานอินเทอร์เน็ต ต้องเข้าตงไหนค่ะ

หนูลองทำตามคู่มือการรับรหัสผ่านใช้งานอินเทอร์เน็ต หาดูแล้วหาไม่เจออะค่ะ

โดย : อรวรรณ นะมะปัทมราชัย ถามเมื่อ 2021-07-20 10:51:08

A :

นักศึกษาสามารถเข้าดู username password ได้ที่ระบบปฐมนิเทศ นะครับ เมนู ตรวจสอบสถานะ ครับ
https://apps.rmutsb.ac.th/new_std/signin

หรือหากติดปัญหา ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถแอดไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ที่ https://lin.ee/g1TcG6B   ครับ

โดย : narit.s เมื่อ 2021-07-20 10:58:22

Q : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานตัวผิด

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานตัวผิด ควรทำยังไงดีคะ

โดย : ปริยฉัตร พระนอนข้าม ถามเมื่อ 2020-03-05 16:09:12

A :

เบื้องต้น ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นะครับ

หรือติดต่อไปที่ Facebook สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เลยครับ

โดย : burin.su เมื่อ 2020-03-05 16:38:53
ระบบถาม-ตอบ แนะนำ ติชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ