Q : ยื่นเวลาจ่าค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ค่าขึ้นทะเบียนสามารถยื่นเรื่องจ่ายช้ากว่ากำหนดได้รึหรือป่าวคะ 

โดย : ปาริสา แก่นวิจิตร ถามเมื่อ 2023-02-06 20:42:57

A :

ตอนนี้สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถขอผ่อนชำระเป็นงวดได้ 4 งวดต่อภาคการศึกษา โดยเข้าไปติดต่อคณะที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาครับ

โดย : phakdee.r เมื่อ 2023-02-07 09:13:16

Q : จบจาก ก.ศ.น สามารถเข้าคณะไหนได้บ้างไหมค่ะ

โดย : วิจิตรา มักผล ถามเมื่อ 2023-01-24 08:47:41

A :

ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาจาก กศน. ระดับ ม.3 หรือ ม.6 ครับ
กรณี ม.3 สามารถสมัครในระดับ ปวช. ได้ 2 คณะ คือ
   - คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรณี ม.6
สามารถสมัครเรียนในระดับ ปวส. ได้ 2 คณะ คือ
   - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   - คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสมัครเรียนในระดับ ป.ตรี ได้ 6 คณะ คือ
   - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   - คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   - คณะศิลปศาสตร์
สามารถดูรายละเอียดได้จากระเบียบการนี้ ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผ่านเพจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
https://www.facebook.com/register.rmutsb

โดย : phakdee.r เมื่อ 2023-01-24 09:04:18

Q : ขอทราบรายละเอียดการปรับค่าจ่ายค่าบำรุงการศึกษา

ขอทราบรายละเอียดการปรับค่าจ่ายค่าบำรุงการศึกษาค่ะ

โดย : พรรษพร นวลศรี ถามเมื่อ 2022-12-04 17:42:51

A :

ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด (ไม่นับวันหยุดราชการ) วันละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท ครับ

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-12-08 09:29:26

Q : เทอม 1/2565 วิชาบัญชี ติด F

เกรดออกแล้วเมื่อ 24 พย 65 นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง

โดย : กวิน มาแสวง ถามเมื่อ 2022-11-27 18:21:28

A :

สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเพื่อวางแผนในการลงทะเบียนเรียน ส่วนการแก้ผลการเรียนที่เป็น F สามารถลงทะเบียนได้ในภาคการศึกษาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ ครับ

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-12-08 09:34:50

Q : หลักสูตรเทียบโอนกับหลักสูตรต่อเนื่องแตกต่างกันยังไงครับ

โดย : นายพันธกานต์ รี้พลรุจี ถามเมื่อ 2022-10-05 20:29:45

A :

มีความแตกต่างกันดังนี้ครับ
ต่อเนื่อง คือ การใช้วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า มาสมัครเรียนต่อ ป.ตรี เพื่อศึกษาต่อให้ได้รับวุฒิ ป.ตรี
เทียบโอน คือ การนำผลการเรียนในระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า จากรายวิชาที่ศึกษามาแล้วบางส่วน เทียบโอนเข้ากับรายวิชาในระดับ ป.ตรี เพื่อศึกษาต่อให้ได้รับวุฒิ ป.ตรี

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-10-06 09:53:09

Q : เบิกค่าเทอม

หนังสือรับรองเบิกค่าเทอมเอาที่ไหนครับ

โดย : ถามเมื่อ 2022-07-26 18:08:07

A :

สามารถเข้าไป Download ได้ที่เว็บไซต์ กองคลังครับ
http://financial.rmutsb.ac.th/content/content20190315135058

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-10-06 10:01:11

Q : เรื่องเรียนปรับพื้นฐาน

วันเรียนปรับพื้นฐานเรียนถึงกี่โมง เรียนที่มหาลัยหรือที่บ้าน ถ้าไปมหาลัยต้องแต่งชุดอะไรไปคะรับ ขอรายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐานหน่อยครับ

โดย : พลรักษ์ จันทรัตน์เจริญ ถามเมื่อ 2022-06-08 09:18:07

A :

การเรียนปรับพื้นอยู่ที่แต่ละคณะ สามารถสอบถามข้อมูลไปที่คณะได้ครับ

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-06-08 09:36:01

Q : ปิดเทอมวันไหนคะ

ปิดเทอมวันไหนค่ะ

โดย : THERDTHUM SANGKHAPHANTHANON ถามเมื่อ 2022-05-25 16:20:12

A :

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลในปฏิทินการศึกษาครับ
ปฏิทินการศึกษา 2564

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-05-25 16:45:40

Q : เรียนปรีบพื้นฐานต้องเรียนทุกคนทุกคณะทุกสาขามั้ยคะ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะ

โดย : พัชราภรณ์ ถามเมื่อ 2022-04-30 04:12:15

A :

นักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นมีดังต่อไปนี้ครับ
ระดับปริญญาตรี
- หลักสูตร 4 - 5 ปี
- หลักสูตรต่อเนื่องคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-05-25 16:43:44

Q : เรียนปรับพื้นฐานต้องเรียนทุกคนทุกคณะทุกสาขามั้ยคะ

ต้องดูรายละเอีนดเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับ

โดย : ถามเมื่อ 2022-04-30 04:10:18

A :

นักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นมีดังต่อไปนี้ครับ
ระดับปริญญาตรี
- หลักสูตร 4 - 5 ปี
- หลักสูตรต่อเนื่องคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-05-25 16:43:30
ระบบถาม-ตอบ แนะนำ ติชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ