Q : เรียนปรับพื้นฐานนศ.ปี2566

คณะวิทยาศาสตร์ MMT. ปริญญาตรี4ปี  ศูนย์สุพรรณบุรี  เริ่มเรียนปรับพื้นฐานเมื่อไรครับ

โดย : เจษฎา สีธงชัยรุ่งโรจน์ ถามเมื่อ 2023-06-01 10:32:55

A :

สามารถสอบถามรายละเอียดได้กับทางคณะครับ
เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์สุพรรณบุรี เบอร์โทร 035-434164

โดย : phakdee.r เมื่อ 2023-06-01 10:48:55

Q : นักศึกษาปี1ที่กำลังจะเข้าศึกษาสามารถส่งวุฒิได้ที่ไหนเมื่อไหร่คะ

โดย : ณัฐณิฌา ทัพไทย ถามเมื่อ 2023-05-29 18:39:35

A :

สำหรับเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนที่ยังส่งไม่ครบ สามารถนำไปส่งที่ทะเบียนของแต่ละศูนย์ในวันที่ปัจฉิมนิเทศ หรือตอนเปิดเทอมได้ครับ

โดย : phakdee.r เมื่อ 2023-05-30 07:53:53

Q : วิศวะ สามารถสอบใบ กว ได้มั้ยคะ

โดย : วิรัญชณา มิ่งมาศ ถามเมื่อ 2023-05-22 22:58:26

A :

สามารถสอบถามได้กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับ
ติดต่อคณะ
https://fea.rmutsb.ac.th/content/29

โดย : phakdee.r เมื่อ 2023-05-23 08:36:49

Q : ตอนนี้อยู่ปี2กำลังขึ้นปี3สามารถย้ายจากภาคปกติไปภาคสมทบได้มั้ยคะ

โดย : นางสาวภัคจิรา พึ่งทรัพย์ ถามเมื่อ 2023-05-20 04:20:40

A :

สามารถติดต่อสอบถามกับคณะที่นักศึกษาเรียนอยู่ครับ

โดย : phakdee.r เมื่อ 2023-05-22 08:45:37

Q : ขอใบรับรองจบการศึกษาได้ตอนไหนครับ

ขอใบรับรองจบการศึกษาได้ตอนไหนครับ

โดย : นวพล ชมมณฑา ถามเมื่อ 2023-03-18 14:09:39

A :

สามารถดูได้จากประกาศนี้ครับ

ประกาศการขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565โดย : phakdee.r เมื่อ 2023-03-20 10:14:28

Q : ต้องการเอกสารเทียบโอนต้องทำยังไงครับ

ต้องการเอกสารเทียบโอนไปศึกษาต่อที่อื่นสามารถขอเอกสารได้ทางไหนบ้างครับเเล้วใช้เอกสารอะไรบ้างครับเเล้วใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานไหม

โดย : สถิตย์ชัย คมนา ถามเมื่อ 2023-03-05 11:23:28

A :

แอดมินประสานงานให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนโทรกลับไปทางโทรศัพท์ครับ

โดย : phakdee.r เมื่อ 2023-03-07 09:34:03

Q : ยื่นเวลาจ่าค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ค่าขึ้นทะเบียนสามารถยื่นเรื่องจ่ายช้ากว่ากำหนดได้รึหรือป่าวคะ 

โดย : ปาริสา แก่นวิจิตร ถามเมื่อ 2023-02-06 20:42:57

A :

ตอนนี้สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถขอผ่อนชำระเป็นงวดได้ 4 งวดต่อภาคการศึกษา โดยเข้าไปติดต่อคณะที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาครับ

โดย : phakdee.r เมื่อ 2023-02-07 09:13:16

Q : จบจาก ก.ศ.น สามารถเข้าคณะไหนได้บ้างไหมค่ะ

โดย : วิจิตรา มักผล ถามเมื่อ 2023-01-24 08:47:41

A :

ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาจาก กศน. ระดับ ม.3 หรือ ม.6 ครับ
กรณี ม.3 สามารถสมัครในระดับ ปวช. ได้ 2 คณะ คือ
   - คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรณี ม.6
สามารถสมัครเรียนในระดับ ปวส. ได้ 2 คณะ คือ
   - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   - คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสมัครเรียนในระดับ ป.ตรี ได้ 6 คณะ คือ
   - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   - คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   - คณะศิลปศาสตร์
สามารถดูรายละเอียดได้จากระเบียบการนี้ ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผ่านเพจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
https://www.facebook.com/register.rmutsb

โดย : phakdee.r เมื่อ 2023-01-24 09:04:18

Q : ขอทราบรายละเอียดการปรับค่าจ่ายค่าบำรุงการศึกษา

ขอทราบรายละเอียดการปรับค่าจ่ายค่าบำรุงการศึกษาค่ะ

โดย : พรรษพร นวลศรี ถามเมื่อ 2022-12-04 17:42:51

A :

ค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด (ไม่นับวันหยุดราชการ) วันละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท ครับ

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-12-08 09:29:26

Q : เทอม 1/2565 วิชาบัญชี ติด F

เกรดออกแล้วเมื่อ 24 พย 65 นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง

โดย : กวิน มาแสวง ถามเมื่อ 2022-11-27 18:21:28

A :

สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเพื่อวางแผนในการลงทะเบียนเรียน ส่วนการแก้ผลการเรียนที่เป็น F สามารถลงทะเบียนได้ในภาคการศึกษาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ ครับ

โดย : phakdee.r เมื่อ 2022-12-08 09:34:50
ระบบถาม-ตอบ แนะนำ ติชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ